Tazminat Davasında Ne Kadar Para Alınır? Tren Kazasında Devletten Tazminat Alınır mı?

Tazminat Davasında Ne Kadar Para Alınır? Tren Kazasında Devletten Tazminat Alınır mı?

Tazminat Davasında Ne Kadar Para Alınır? Trafik kazası davalarında kazazedeler sigorta şirketi, araç sürücüsü ve araç sahibine tazminat davası açıp maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Ayrıca Trafik Kazası olan yolda Karayolları İdaresi’nin Yol Kusurlarından ve Trafik Düzenlemelerinden Sorumlu Olması Durumunda da dava açılması mümkün olabilir.

Tazminat Davasında Ne Kadar Para Alınır?

Trafik kazası neticesinde kişiler bedensel olarak zarara uğrayabildikleri gibi malvarlığı açısından da zarara uğrayabilmektedir. Bu bakımdan malvarlığı kapsamında zarara uğrayan kişilerin mevzuat çerçevesinde maddi tazminat hakkı bulunmaktadır. Maddi tazminat, hukuka aykırı bir eylem veya işlem nedeniyle kişilerin malvarlığında meydana gelen eksilmenin/azalmanın, yani maddi zararların giderilmesinin istenmesidir.

 

Tren Kazasında Devletten Tazminat Alınır mı?

Tazminat Davasında Ne Kadar Para Alınır? Tren Kazasında Devletten Tazminat Alınır mı? Bilgilendirme  Devlet ve Kamu Kurumlarının Taşıtlarının Karıştığı Kazalarda Görevli Mahkeme

Devlete ve kamu yönetimlerine (Belediye vs.) ait araçlar bir trafik kazasına karışmışlarsa, bunlar hakkında başka kişiler ve sigorta şirketleriyle birlikte tümü hakkında açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme “asliye hukuk mahkemeleridir”. Trafik Kazasında, Karayolları İdaresi’nin Yol Kusurlarından ve Trafik Düzenlemelerinden Sorumlu Olması Durumunda Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir.

                             YETKİLİ MAHKEME

 Genel Yetkili Mahkeme 6100 Sayılı Yasanın 6.maddesine göre genel yetkili mahkeme, davalının davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Davalının Birden Fazla Olması Halinde Yetki, 6100 Sayılı Yasanın 7.maddesine göre, Davalı birden fazla ise tazminat davası, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Sözleşmeden Doğan Davalarda Yetki

Sözleşmeden doğan tazminat  davaları, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir. Yolcu Taşımada Yetkili Mahkeme, Yolcu taşımasından doğan tazminat davalarında, yolcunun seçimlik hakkı vardır. Bunlar;

Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi. (Biletin kesilip yolculuğun başladığı yer mahkemesi)

Sözleşmenin yerine getirileceği yer nahkemesi. (Yolcunun gideceğ yer)

Taşımacının şubesinin bulunduğu yer mahkemesi

Taşımacının yerleşim yeri mahkemesi

Taşımacı dışında da sorumlular varsa bunlardan birisinin yerleşim yeri mahkemesi

Taşıma sigortasını yapan sigortacının merkez veya şubesinin, sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemesi

Trafik Kazalarında Yetkili Mahkeme

Trafik Kazasından doğan tazminat davalarında, zarar görenin seçimlik hakkı vardır. Bunlar;

a) Haksız fiilin işlendiği yer Mahkemesi (HMK.m.16)

b) Davalılardan birinin yerleşim yeri Mahkemesi (HMK.m.6)

c) Sigortacının merkez veya şubesinin veya sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemesi. (2918 KTK.m.1102) (HMK.m.5)

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazası davalarında kazazedeler sigorta şirketi, araç sürücüsü ve araç sahibine tazminat davası açıp maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.