Tazminat Alma Şartları 2020 Trafik Kazası Tazminat Nasıl Alınır?

Tazminat Alma Şartları 2020 Trafik Kazası Tazminat Nasıl Alınır?

Tazminat Alma Şartları trafik kazası sonucu açılacak mahkeme öncesinde net olarak ortaya konmalıdır. Trafik Kazası Tazminat davalarında görev kamu düzenine ilişkin olduğundan, mahkeme tarafların itirazı olmasa bile, görevli olup olmadığını yargılamanın her aşamasında ve kendiliğinden inceleyip karar verebilir. Ölümlü Trafik Kazası Tazminat haklarını öğrenen kazazedelerin açılan davalarda avantajlı olabilmeleri buna bağlıdır.

Ne Kadar Tazminat Alırım?

Trafik kazası tazminat konusunda en çok merak edilen soru Ne Kadar Tazminat Alırım? sorusudur. Ölümle veya yaralama ile sonuçlanmış ise, davalı ister işleten veya sürücü olsun, ister tek başına sigorta şirketi dava edilsin görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Çünkü ölüm sonucu destekten yoksun kalma   veya bedensel zararlar (yaralama)  nedeniyle tazminat davalarının yasal dayanağı Ticaret Kanunu değil, Borçlar Kanunu hükümleridir. Ancak sigorta şirketlerinin gereksiz itirazları ve Yargıtay özel dairesinin yanılgısı yüzünden, aynı olay için iki ayrı mahkemenin görevli sayılması gibi garip bir durum ortaya çıkmakta, işleten sahibi, sürücü gibi sorumlular için “Asliye Hukuk Mahkemesi” görevli olurken, sigorta şirketleri için “Ticaret Mahkemesi” görevli sayılmaktadır. Bu tür kafa karışıklıklarının giderilmesi tecrübe gerektiren konulardır. Trafik Kazası sonrası tüm durumlar için yanınızda dernek olarak biz varız.

Trafik Kazası Tazminat

Tazminat Alma Şartları 2020 Trafik Kazası Tazminat Nasıl Alınır? Bilgilendirme  Trafik kazası tazminat  davalarının uygulamasında, trafik kazalarında ölüm ve bedensel zararlar (yaralama) nedeniyle sigorta şirketlerine karşı açılan davalarda Ticaret Mahkemeleri, işleten veya sürücüye karşı açılan davalarda Asliye Hukuk Mahkemeleri, tümüne karşı birlikte açılmışsa yine Ticaret Mahkemeleri görevli sayılmaktadır. Yolcu taşımada görevli mahkeme ticaret mahkemeleridir. Yolcu taşıma ticari bir iş olup yolcunun ölümü veya bedensel zarara (yaralanması) uğraması nedeniyle açılacak tazminat davalarında görevli mahkeme Ticaret Mahkemeleridir.

Trafik Mahkemesi

Trafik –İş Kazalarında Görevli Mahkeme

Bir trafik iş  kazasında işverene ait araç ile üçünü kişiye ait araç çarpışmış ve her iki araç sürücüsünün de kusurlu olduğu kazada, işverene ait araçta “yolcu ve görevli” olarak bulunan işçisi ölmüş veya yaralanmış ise ortaklaşa sorumluluk söz konusudur. Bu durumda işçi sadece işverene karşı tazminat davası açması durumunda İş Mahkemeleri, karşı tarafın sürücü, işleten veya sigorta şirketine karşı tazminat davası açması durumunda ise Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Trenlerle yolcu ve eşya taşıma işi de kara taşımacılığının bir türüdür. Trenlerle taşımacılık T.C. Devlet Demiryolları tarafından “tekel” halinde yapılmakta olup olası bir tren kazası  durumunda meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi hasarlardan dolayı tazminat ödemekle yükümlüdür.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazası davalarında kazazedeler sigorta şirketi, araç sürücüsü ve araç sahibine tazminat davası açıp maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.