Trafik Kazalarında Zamanaşımı, Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

Trafik Kazalarında Zamanaşımı, Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler

Trafik Kazalarında Zamanaşımı kaza geçiren kişilerin yaşadığı en büyük problemlerden biridir. Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler çok iyi bilinmediği için trafik kazası geçirenler ya da yakınları haklarından faydalanamadan konu zamanaşımına uğramaktadır. Trafik Kazalarında Zamanaşımı olmadan haklarınızı öğrenerek yapılması gerekenleri hızlıca yapmanız çok önemlidir. Bu süreçte Kaza Mağdurları Derneği olarak yanınızdayız. Bizlere danışarak Trafik Kazalarında Zamanaşımı hakkında herşeyi öğrenebilir ve haklarınızı zamanında almanın yollarını bulabilirsiniz.

Trafik Kazalarında Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

Trafik Kazalarında Zamanaşımı, Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler Bilgilendirme  2918 sayılı KTK.nun 109.maddesi 1.fıkrasında “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin istekler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar” denilmiş ise de, 2.fıkrasında “Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istekleri için de geçerlidir” hükmü yer almıştır.

 

Ölüm ve yaralanmalarda :

 

Trafik kazalarının (birkaç ayrık durum dışında) büyük bölümü, uzun süreli cezayı gerektirir suç niteliğinde eylemlerden kaynaklandığına göre, genel kural iki yıllık süre değil, KTK’nun 109.maddesi 2.fıkrası gereği  (eski TCK.m.102/3-4’e göre beş ve on yıl) 5237 sayılı yeni TCK. 66.maddesine göre:

 

Ölümlerde (ölü sayısı ne olursa olsun)  (15) yıl,

 

Yaralanmalarda (bedensel zararlarda)  (8) yıldır. Ancak aynı olayda hem ölü ve hem yaralı varsa tümüne (15) yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Hattâ hem ölüm ve hem yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında araç hasarlarına dahi (birlik ilkesi gereği) uzamış ceza zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

 

Trafik Kazası Tazminatı vb. Yararlanabileceğiniz Haklar Nelerdir?

Bu kişiler kalıcı ve geçici iş gücü kaybı nedeniyle, iş kazası ise işverenlerine , trafik kazası ise sigorta şirketi araç sürücüsü ve araç sahibine tazminat davası açıp maddi ve manevi tazminat talep edebilirler. Trafik Kazası Sonrası Yapılması Gerekenler ne kadar iyi bilinirse haklarınızı almanız o kadar kolay olacaktır.

 

 

Trafik kazası veya iş kazası neticesinde yakınlarını kaybedenlerin yararlanabileceği haklar nelerdir?

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kim varsa herhangi bir akrabalık ilişkisine gerek olmadan ilgililer aleyhine dava açarak “destekten yoksun kalma tazminatı” isteyebilirler. Trafik Kazalarında Zamanaşımı burada da çok önemlidir.

Burada önemli olan husus ölen kişi ile akrabalık ilişkisinin olması zorunlu değildir. Bakmakla yükümlü olması yeterlidir. Örnek verecek olursak geçmişte bir bayan gelmişti. Resmi nikahı olmadan dini nikahlı yaşadığı  kişi trafik kazası sonucunda vefat etmiş.  Bu konuda biz kendisini aydınlatıp yönlendirerek sigorta şirketi aleyhine dava açmasını sağladık.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik kazası davalarında kazazedeler sigorta şirketi, araç sürücüsü ve araç sahibine tazminat davası açıp maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.