Trafik Kazası Tazminat, Trafik Kazası Kırık Tazminat

Trafik Kazası Tazminat, Trafik Kazası Kırık Tazminat

Trafik Kazası Tazminat davaları Trafik Kazaları sonrasında ortaya çıkan önemli bir hukuksal haktır. Trafik Kazası Kırık Tazminat trafik kazası geçirerek bu sorunla karşılaşan kişilerin haklarını bilmesi ile ilgilidir. Kaza Geçirmiş kişilerin yasal haklarını bilmesi Trafik Kazası Tazminat hakları konusunda yapılabilecekleri bilmesi anlamına gelir.

Trafik Kazası Geçirdim Ne Kadar Tazminat Alırım

Trafik Kazası Tazminat davaları öncesinde sorulması gereken soru; Kaza geçirmiş veya yakınları kazaya maruz kalmış insanlarımız yasal haklarını biliyor ve arıyor mu? Trafik Kazası Kırık Tazminat konusu öncesinde İnsanlarımız maalesef kazaya maruz kalmış insanlarımız yasal hakları konusunda çok bilgisiz olmaları büyük problem yaratıyor.  Yasal haklarını bilmedikleri için çoğu zaman hiçbir yere müracaat etmiyor ve dava da açmıyorlar. Trafik kazası tazminat hesaplama sorunları ile başbaşa kalan kişiler yeterli desteği bulamadığı için bir çok tazminat alacağı dava zaman aşımına uğruyor ve yok olup gidiyor veya sigorta şirketlerine kalıyor.

Trafik kazalarında Tazminat Dava Zamanaşımı Süreleri Nelerdir?

Trafik Kazası Tazminat, Trafik Kazası Kırık Tazminat Bilgilendirme  Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Tablosu arayışı dışında çok fazla bilgisi olmayan kazazedelerin öncelikle davalar hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 2918 sayılı KTK.nun 109.maddesi 1.fıkrasında “Motorlu araç kazalarından doğan maddi zararların tazminine ilişkin istekler, zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği günden başlayarak iki yıl ve herhalde kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar” denilmiş ise de, 2.fıkrasında “Dava, cezayı gerektiren bir eylemden doğar ve ceza kanunu bu eylem için daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörmüş bulunursa, bu süre maddi tazminat istekleri için de geçerlidir” hükmü yer almıştır.

Trafik Kazası Tazminat Hakları

Ölüm ve yaralanmalarda :

Trafik kazalarının (birkaç ayrık durum dışında) büyük bölümü, uzun süreli cezayı gerektirir suç niteliğinde eylemlerden kaynaklandığına göre, genel kural iki yıllık süre değil, KTK’nun 109.maddesi 2.fıkrası gereği  (eski TCK.m.102/3-4’e göre beş ve on yıl) 5237 sayılı yeni TCK. 66.maddesine göre:

 

Ölümlerde (ölü sayısı ne olursa olsun)  (15) yıl,

 

Yaralanmalarda (bedensel zararlarda)  (8) yıldır. Ancak aynı olayda hem ölü ve hem yaralı varsa tümüne (15) yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Hattâ hem ölüm ve hem yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarında araç hasarlarına dahi (birlik ilkesi gereği) uzamış ceza zamanaşımı süresi uygulanacaktır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sıkça Sorulan Sorular

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.

Trafik kazası davalarında kazazedeler sigorta şirketi, araç sürücüsü ve araç sahibine tazminat davası açıp maddi ve manevi tazminat talep edebilirler.

Bu ve buna benzer davaların yaklaşık olarak 1,5-3 yıl arasında sonuçlanması beklenir.