Trafik Kazaları

Trafik Kazaları

TRAFİK KAZASI NEDİR?

                 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 3.maddesine göre  “Karayolları üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararla sonuçlanmış olan olay” trafik kazası olarak  tanımlanmaktadır.

                 Trenlerle yolcu ve eşya taşıma işi de kara taşımacılığının bir türüdür. Trenlerle taşımacılık T.C. Devlet Demiryolları tarafından “tekel” halinde yapılmakta olup olası bir tren kazası  durumunda meydana gelen ölüm, yaralanma ve maddi hasarlardan dolayı tazminat ödemekle yükümlüdür.

                 ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT DAVASI KİMLER YARARLANIR?

                 Eş, çocuk, anne ve baba

                 Ölüm nedeniyle tazminat davalarında “ölen kişinin desteğinden yoksun kalanlar” asıl davacı konumundadırlar. Destekten yoksun kalma tazminatını isteyebilecek olan kişiler genellikle ölen kişinin eşi, çocukları, anne ve babasıdır. Koşulları oluşmuşsa ölen kişinin kardeşleri de bu tazminattan yararlanabilirler.

                 Nikahsız Eş

                 Birlikteliğini kanıtladığında ölen kişinin resmi nikahı  bulunmayan eşi de hem destek tazminatı hem de manevi tazminat talebinde bulunabilir ve dava açabilir.

                 Nişanlı

                 Çok sık rastlanmasa da evlenme hazırlığı içerisinde iken evleneceği kişiyi trafik kazasında kaybeden nişanlı, birlikte oturulacak evi tutmak, eşya siparişi vermek, nikah başvurusunda bulunmak gibi kanıtlarla dava açtığı takdirde hem destek tazminatı hem de manevi tazminat alabilir.

                 Evlatlık

                 Evlatlık statü olarak öz evlattan farksız olup evlat edinen anne baba trafik kazasında öldüğü takdirde destek tazminatıve manevi tazminat talep edebilir. Tersi durumda yani evlatlık trafik kazasında ölürse bu kez evlat edinen anne baba maddi ve manevi tazminat haklarından yararlanabilir. 

                 Kardeşler

                 Anne baba ölmüş veya baba işsiz yaşlı olup evin geçimini yetişkin kardeşlerden birisinin üstlenmesi gibi istisnai durumlarda onun ölümü halinde diğer kardeşler destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

                 YARALAMALI TRAFİK KAZALARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR

                 Bedensel Zarara Uğrayanlar

                 Trafik kazası neticesinde yaralanan kişiler beden gücü kayıpları, geçici veya sürekli işgöremezlik zararları, tedavi ve iyileşme giderleri, bakım giderleri nedeniyle talepte bulunabilir davacı olabilirler.

                 Kaza geçiren kişinin kalıcı bir sakatlığı bulunmasa bile tedavinin uzun sürmesi nedeniyle bazı hak ve olanaklardan yoksun kalmışlarsa (yüksek öğrenim sınavına girememe, okula geç başlama, yüksek bir kazançtan mahrum kalma vs.) uğradıkları zararın karşılığı maddi zararlarını talep edebilirler.

                 6098 sayılı TBK.m.54 e göre trafik kazası neticesinde ekonomik geleceği sarsılan kişiler de maddi tazminat talebinde bulunabilir. Örneğin, kalıcı bir sakatlığı bulunmasa bile hareket esnekliğini kaybetmesi neticesinde spor hayatı biten profesyonel sporcu, kalıcı izler nedeniyle mesleğini icra edemeyen sinema oyuncusu, manken vs.

                 Bedensel Zarar Uğrayanların Yakınları  

                 Trafik kazası geçiren kimse komada veya  yoğun bakımda bir süre kalmışsa yakınlarının o sürede ruhsal sıkıntıya uğradıkları kabul edilir. Kaza geçiren kişi, yaşam boyu başkalarının sürekli bakımına muhtaç duruma düşmüşse yakınlarının yüksek miktarda manevi tazminat istekleri haklı görülmesi gerekmektedir.

                 TRAFİK KAZASI NETİCESİNDE HANGİ DAVALAR AÇILABİLİR?

                 Belirsiz  Alacak Davası (6100/m.107/1)

                 Ölüm ve bedensel zararlar nedeniyle açılacak olan tazminat davalarında başlangıçta belirsizlik mevcuttur. Oluşan zararın ve kapsamının önceden bilinmesi ve hesaplanması olanaksızdır. Yargılama sonunda hesaplanan tazminat bedeli “ıslah dilekçesi” veya “talep artırım dilekçesi” verilerek harcı ikmal edilir ve yenilenir.

                 TRAFİK KAZASI DAVA KONULARI NELERDİR?

                 Ölüm nedeniyle Tazminat Davası

                 a) Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası. (6098/m.53/3 ve 56/2 )

                 b) Tedavi Giderleri ve Maddi Kayıplar (6098/m.53/2)

                 c) Trafik kazası sonucu ölen kişinin, destek tazminatı isteyemeyecek durumda olan birinci derece yakınlarının manevi tazminat talepleri. (6098/m.56/2)

                 d) Cenaze giderleri (6098/m.53/1)

                 Yaralanma Nedeniyle Tazminat Davası

                 a) Beden gücü kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat (6098/m.54/3 ve 56/29

                 b) Geçici iş göremezlik nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası (6098/m.54/2)

                 c) Tedavi ve iyileşme giderleri (6098/m.54/1)

                 d) Yaşam boyu bakıma muhtaçlık durumunda bakıcı giderleri (6098/m.54/1)

                 e) Yaşam boyu kullanılacak protez, ilaç ve gereç giderleri (6098/m.54/1)

                 f) Estetik zararlar ve ekonomik geleceğin sarsılması nedeniyle tazminat (6098/m.54/4)

                 Yolcunun Taşımacıya Karşı Davaları ve Hakları

                 Seyahat esnasında yolcunun yaralanması veya ölümü durumunda, yaralanan kişi ve ölen kişinin desteğindenyoksun kalanlar taşıma şirketine karşı maddi manevi tazminat talebinde bulunabilirler.

                            GÜVENCE HESABI

                 Güvence Hesabı Hangi durumlarda Dava Edilebilir?

                 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na ve buna bağlı olarak Yönetmelik Hükümleri’ne göre Güvence Hesabı’nın üstlendiği sigorta türleri şunlardır;

                 1-) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

                 2-) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

                 3-) Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası

                 4-) Yeşil Kart Sigortasıyla İlgili Motorlu Taşıt Bürosu Ödemeleri

                 5-) Tüpgaz Zorunlu Sigortası

                 6-) Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sigortası

                            Güvence Hesabına Başvurma Koşulları Nelerdir?

  • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
  • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
  • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,
  • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedenselzararlar.
  • Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir