Kaza Mağdurları Derneği

ZOR GÜNLERDE YANINIZDA

Hizmetlerimiz

İş kazası sonrasında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) kazazedelere ve geride kalanlara sağladığı haklar söz konusu. Ancak bunun için önce SGK’nın olayı iş kazası olarak tanımlaması gerekiyor.

Mağdurların haklarını savunabilmek için gerekli başvuru ve davaların takibine yardımcı olunması, derneğimizin takibi ile tazminat haklarının alınması için gerekli işlemlerin konusunda uzman hukukçular nezdinde yapılması, ve en kısa sürede hak sahiplerine haklarının kazandırılmasına yardımcı olunması faaliyet alanlarımızdan başlıcalarıdır.

İş Kazaları

İş Kazaları

Yaralanmalı trafik kazalarında;  Trafik kazası ile kazada yaralanan kişiler, tedavi göreceği zaman içerisinde çalışamadığı için mahrum kalacağı gelirlerin ödenmesini ve geri kalan hayatında mahrum kaldığı gelir kaybını talep edebilir. Geçici ve sürekli maluliyetten kaynaklı tazminat talep etme hakkı vardır. Ayrıca kaza sebebiyle yaşadığı elem ve ızdırap için manevi tazminat talep edebilirler.

YARALANMALI TRAFİK KAZALARI

YARALANMALI TRAFİK KAZALARI

Trafik kazalarıda ölen kişilerin yakınları, ölen kişinin yakınlığından yoksun kaldıkları için destekten yoksun kalma tazminatı ile cenaze ve defin işlemleri masrafları için maddi tazminat talep etme hakkına sahiptirler. Ayrıca ölen kişinin yakınları duydukları keder, acı, üzüntü ve elem nedeni ile manevi tazminat alma hakkına da sahiptirler.

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI

ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARI

İletişim

Map

Dernek Merkezimiz